Oplotenie z trapézových plechov

 
plné oplotenie alebo oplotenie v rámoch
  výber z viacerých druhov     oplotenie pre priemyselné objekty  
  tuhé oplotenie     oplotenie prevádzok  
  neobmedzená výška     vytvorenie nepriehľadných zón  
  široká farebná škála     výroby, prevádzky, skládky ...  

Oplotenie z trapézových plechov - trapézové oplotenie - trapéz na plot

Oplotenie z trapézových plechov - trapézové oplotenie - trapéz na plotOplotenie z trapézových plechov - trapézové oplotenie - trapéz na plot